Helen Bereg
SAJÁT ALKOTÁSOK
 
MINDENFÉLE
 
CSAK REGISZTRÁLT TAGOKNAKNAK
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
AZ OLDALRÓL

 

2010.06.17-től látható, a világ mely országából hányan látogatják a lapot.
Kattints a kis térképre!

Locations of visitors to this page 
Site Info
Alapítás: 2005.01.16.
Feltöltve: 2007.03.16-tól
Design: Tenger design - Ancsika
Szerkesztő:
Helen Bereg
 
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

 

 


www.pafi.hu
Keresés az érvényes pályázatok között

P Á L Y Á Z A T O K.ORG

 
Látogatóttság
Indulás: 2005-01-16
 

*** IRODALMI PÁLYÁZATFIGYELÉS *** KVÍZ *** SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FOTÓK, VIDEÓK *** TUDÁSPRÓBA *** VICCEK ÉS VIDEÓK ***

 
 

H Í R E S   M O N D Á S O K

A neten barangolva beleütközünk ilyen híres és meggondolandó mondásokba. Érdemes megállni felettük.

 

 

Már az iskolában megtanultam, hogy nem gondolhatok olyan furcsa és hihetetlen dolgot, amelyet valamely filozófus már előbb ne állított volna. (Descartes)

A lángész egy százalék ihlet és 99 százalék verejték. (T. A. Edison )

A memória az, amivel felejtünk. (A.Chase)

Három olyan ítélőszék van, amely jóformán sohasem ért egyet egymással: a törvényeké, a becsületé és a vallásé. (Montesquieu)

Jobban őrízkedj a barát irigységétől, mint az ellenség ármányaitól. (B.Balbus)

A szegény és gazdagság többnyire nem pénz, hanem jellem kérdése. (Rey)

A barátság szent szenvedélye oly forró, oly állhatatos, oly hűséges és oly kitartó természetű, hogy életen át elkíséri az embert, ha nem kérnek tőle pénzt kölcsön. (Mark Twain)

A tisztességes vagyon, tíz eset közül kilencben, olyan vagyon, amelyeknek elfelejtették az eredetét. (Rey)

Semmi sem képes oly magasra nőni és oly mélyre hullani, mint az ember. (Hölderlin)

Fontos, hogy senkinek se hízelegjünk. Még a népnek se. (Stendhal)

A szolgaság terhe sokszor könnyebb a szabadság terhénél. (Rey)

Egy pillanatnyi ösztönös felismerés felérhet egy egész élet tapasztalatával. (Holmes)

Az ember azért tiszteli a halált, mert úgy véli - joggal -, hogy meghalni tiszteletre méltó dolog, akkor ez biztosíték arra, hogy legalább ebben az egyben tiszteletre méltó lesz. (France)

Cinikus az az ember, aki mindennek tudja az árát, de semminek sem tudja az értékét. (O.Wilde)

Egy jó halál többet ér egy rossz életnél. (Jókai Mór)

Politikusok kedvelt mondata: a nép akkor legyen szabad, ha már tud élni a szabadságával. Az anekdotabeli bolond is elhatározta, hogy csak akkor megy a vízbe, ha már megtanult úszni. (Macaulay)

A kísérletező, aki nem tudja, hogy mit keres, az nem érti meg amit talál. (Bernard)

Ember embernek farkasa. (Plautus)

Harcoló katonának nem kell tárgyilagosnak lennie. (Károlyi Mihály)

Az öregség a bajok menhelye. (Bión)

Nem maga a tudás a boldogság, hanem a tudás megszerzése. (E. A. Poe)

Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni. (Kossuth Lajos)

A gazdag ember filozófiája. Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell. (Karinthy Frigyes)

Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván. (Seneca)

A hatalommal való visszaélés ösztöne sarkall minket arra, hogy áhítozzunk a hatalomra.A visszaélés nélkül a hatalom elveszti a varázsát. (Valéry)

A halhatatlanság első feltétele a halál. (Lec)

Amikor 24 óránál hamarabb van igazunk, mint az emberek többségének, akkor 24 óra hosszat bolondnak néznek bennünket. (Rivarol)

A lopott pénz hozza a legnagyobb hasznot. (Zola)

A törvényeket csak azoknak van joga magyarázni, akinek egyetlen tehetsége, hogy megkerüljék a törvényeket. (Swift)

Az atomháborút csak úgy lehet megnyerni, ha biztosak vagyunk benne, hogy sohasem tör ki. (Bradley )

A legtöbb társaság olyan, hogy aki azt a magányosságra cseréli, az jó vásárt csinál. (Schopenhauer)

A királyok végső érve a golyó. A népé az utcakő. (Victor Hugo)

Tán a tudománynak éljek? A tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok; Én magyar nemes vagyok. (Petőfi Sándor)

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. (Seneca)

A sápadt halál ugyanúgy kopogtat a szegény kunyhójába, mint a királyok kastélyaiba. (Horatius)

Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesen nem okos, ötvenévesen nem gazdag, annak már nincs reménye. (Luther)

A népnek hasznos igazságok kellenek, nem pedig elvont fogalmak. (Rivarol)

Amit nem kaphatunk meg, azt örökké szeretjük. (Renard)

A pénz vitorla a zsebben. (Japán közmondás)

A haszontalan tudás nehéz teher. (Goethe)

Szeretnék olyan gazdag lenni, hogy eldobhassam a szappant, amikor elkopnak rajta a betűk. (Andy Rooney)

Könnyebb méltónak látszani arra a tisztségre, amelyet nem viselünk, mint amit betöltünk. (La Rochefoucauld)

A jó könyvek az eszmények áruházai. (H. G. Wells)

Ne feledjük, hogy minden ellenségünk halandó. (Valéry)

A szegényeknek a technika fejlődése nem más, mint a társadalmi és gazdasági bizonytalanság állandó forrása. (Huxley)

A valódi bölcseknek két fajtája van. Az egyik öngyilkos lesz, a másik állandóan itallal bódítja szellemi képességeit. (Mark Twain)

Helyesebb, ha pótoljuk a barátot, mint ha síratjuk. (Seneca)

A magányt csak azok tudják legyőzni, akik el tudják viselni az egyedüllétet. (Tillich)

A munka az ár, amit a pénzért fizetni kell. (Ringer)

Minden vallás néhány ember ravaszságára és a többség félelmére épül. (Stendhal )

Kevés bölcsességgel kormányozzák a világot. (III. Gyula pápa)

Ahol trónon ül a gonoszság, a rettegés más szívben is gonoszt lát. (Camoes)

Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme. (Rejtő Jenő)

Vannak olyan emberek, akik nem tudnak meglenni szenvedés miatt. Ha semmitől sem szenvednek, akkor képzelt beteggé válnak. Sajnos nemcsak egyes emberek, de korszakok is vannak ilyenek. (Blagon)

A pénznek nincs szaga. (Vespasianus )

Jelentékeny történelmi alakok tragikus sikertelensége éppen úgy szerves része a történelmünknek, mint egyes lángelmék ragyogó teljsítményei. (Lukács György)

A háború vadállati dolog, de a vadállatok nem űzik olyan buzgalommal, mint az emberek. (Morus)

Rossz törvény a legrosszabb zsarnokság. (Pound)

A gazdagok eszelték ki azt a mondást, hogy a pénzről beszélni közönséges dolog. (Rey)

Az elmés mondások többnyire ismétlések. (Voltaire)

Az emberi élet egymilliárd sejtecske szeszélyes összjátéka, amiről azt hiszed, hogy te vagy. (Grafitti)

Némely embert ugyanazon hibái buktatják le a magas polcról, amelyek felemelték oda. (La Bruyére)

Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimtől magam is megszabadulok. (Talmud)

Olyan buta volt, hogy egyszerű tőmondatokat sem értett meg és ez ellen használta az általános derűt. (Rejtő Jenő)

A vállás a lusta gondolkodás mentsége. (Renard)

Az ember nem attól okos, hogy sok ötlete van, mint ahogy a tábornok sem attól jó tábornok, hogy sok katonája van. (Chamfort)

A tiszteletet azért találták ki, hogy elrejtsék a puszta helyet, ahol a szeretetnek lennie kell. (Tolsztoj)

Utálom, hogy mindenki egyenlő velem, akinek annyi pénze van, mint nekem... Utálom az egyenlőséget pénz alapon. Ez a szenny egyenlősége. (D.H.Lawrence)

A festőnek egyszerű a dolga. Azt a képet kell megfestenie, amit majd látni fognak. (Valéry)

Ha mindenki egyforma lenne, megszünne a szépség. (Darwin)

Akinek nincs semmije, az mindig könnyebben ad. (Rebrenau)

Derék ember az, aki se nem szent, se nem álszent, s aki megelégszik azzal, hogy csak erényes. (La Bruyére)

Az erőnek az a gyengéje, hogy csakis az erőben hisz. (Valéry)

Vannak dolgok, amiket csak a fele elménkkel kell hinnünk. A másik felét szabadon kell hagyni, hogy szükség esetén az ellenkezőjét is befogadhassuk . (Fontanelle)

Aki tanít, az kétszeresen tanul. (Joubert)

Nincs nagyobb veszedelem,mint abbahagyni a munkát. Leszokik róla az ember. (Victor Hugo)

Nem elegendő nekünk sikeresnek lenni. Ahhoz másoknak kudarcot is kell vallaniuk. (Gore Vidal)

Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát és enni adunk neki, akkor az soha nem fog megharapni. Ez a különbség a kutya és az ember között. (Mark Twain)

Olyan világban, ahol a halál vadászik rád, csak a gyors döntésekre van idő. (Castaneda)

A kisemberek huncutságai és a nagyurak gaztettei láttán hajlamosak vagyunk arra, hogy a társadalmat rablókkal teli erdőnek tekintsük, melyben a rablók közül a többiek letartóztatására kirendelt zsandárok a legveszedelmesebbek. (Chamfort )

Gondolkodom, tehát vagyok. (Descartes)

Ne törj a gazdagságra. Ha megszerzed, megöl az unalom. (Renoir)

A jó ember dicsősége a jó lelkiismeret tanúbizonysága. (Kempis Tamás)

Nem az tesz gazdaggá,ha nagy a vagyonod, hanem az, ha kevés a vágyad. (Valerius Maximus)

Lenin ereje abban volt, hogy igazat mondott az embereknek. (Drabinka)

Ahol nincs áruló, ott megszűnik a rendőrség tudománya. (Lengyel József)

A csaták sorát a véletlen dönti el, Két ostoba tábornok közül, akik egymással szemben állnak, az egyiknek szükségszerűen győztesnek kell lennie. (France)

Nehéz dolog hitványabbak uralma alatt állni. (Démokritosz)

Sok van,mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb. (Szofoklész)

Az alkalom nemcsak a tolvajt szüli, de néha a nagy embert is. (Lichtenberg )

Tiszteld a kisgyermek képességeit, attól a perctől, hogy a friss levegőt magába szívja, de egy ötvenéves férfi, Aki semmit sem tud, nem érdemel tiszteletet. (Pound)


Ezer elszenvedett gonosz bántás még nem jogosít fel arra, hogy leköpjük az egész emberiséget. (Istrati)

Nincs törvény, ami mindenkinek elég kényelmes volna. (Livius)

Könnyű az uralom a jók felett. (Plautus)

A szenvedélyek olyanok, mint a vulkánok. Állandóan morajlanak, de csak néha törnek ki. (Flaubert)

Az életből úgy kell távozni, mint valami vendégségből. Meg kell köszönni a házigazdának, s pakolni. (Voltaire)

A tisztesség olyan, mint egy igazi úriszabó: nem ismer alkut. (Rejtő Jenő)

Amit te magad nem tudsz elviselni, arra ne adj parancsot senkinek. (C. Balbus)

Ha békét akarsz, készülj fel a háborúra. (Vegetius)

Az emberek azonnal elviselhetőek lesznek, ha megbizonyosodunk róla, hogy elhagyhatjuk őket. (Mauriac)

 


Nézz élõ live filmet gportalon! 0-24-ben! Klikk ide! Filmek élõ live!!!!!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - TUDJ MEG TÖBBET SELENA GOMEZ MAGÁNÉLETÉRÕL, SZERELMÉRÕL, CSALÁDJÁRÓL, KARRIERÉRÕL!    *****    HA TE IS IMÁDOD A ZÖLD ÍJÁSZ VILÁGSIKERÛ SOROZAT ELBÛVÖLÕ SZERELMESPÁRJÁT AKKOR ITT A HELYED! MAGYAR OLICITY SITE    *****    The Vampire Diaries & The Originals szerepjáték - ha kedveled a sorozatokat és írni is szeretsz, ne habozz!    *****    Rendhagyó kedvezményt ajánlok Nektek, Te monhatod meg, hogy mi legyen az ára. Pl.: Születési, párkapcsoklati, horoszkóp.    *****    KÖNYVismertetõk, kötelezõ olvasmányok    *****    BOOKFANCLUB -> A könyvek birodalma elvezet a képzelet csendes világába!<<-BOOKFANCLUB    *****    Ingyenes, korlátlan képfeltöltés!!! www.kepfeltolto.eu    *****    Autista - Állatbarát - Homoszexuális - Intelligens - Kívülálló - Mûvészlélek - Segítõkész - Toleráns    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!    *****    HAT ÉVE ONLINE! - LÁTOGASS EL MAGYARORSZÁG EGYETLEN MÛKÖDÕ SELENA GOMEZZEL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! - HAT ÉVE ONLINE!    *****    A SZULTÁNA: HÍREK - KÉPEK - SOROZATISMERTETÕK - TÖRTÉNELMI INFÓK - ÉRDEKESSÉGEK MINDEN MENNYISÉGBEN A SOROZATRÓL    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Itt a nyár! Kivirágzott a mályva és a pipitér! Hogy mit szólt ehhez a két virágmanó? Gyere, és olvasd el a Mesetárban!    *****    STITCHERS - Magyarország egyetlen oldala a természetfeletti krimi-drámasorozatról! A Stitchers sorozatot megéri nézni!    *****    Nézz Élõ live filmet gportalon. Klikk klikk klikk.    *****    Gréti. 23. Egyetemista. Chevelle. Rap. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Élõ live mozifilmek. Ha szereted a filmeket, sorozatokat, meséket akkor itt a helyed!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    ARIANA GRANDE TODAY - MAGYARORSZÁG EGYETLEN ARIANA GRANDÉVAL FOGLALKOZÓ HONLAPJA - TUDJ MEG RÓLA MINDENT